Per què un Banc del Temps?

PRINCIPIS GENERALS DEL BANC DE TEMPS DE SANT ADRIÀ

Les nostres possibilitats de sobreviure estan reduint-se dràsticament per l’atur, l’especulació i la mala gestió dels governants. Neix una necessitat de buscar maneres de viure dignament. Aquesta dignitat la trobem en la lluita per recuperar-la, i per nosaltres suposa també reprendre la vida en col·lectiu, el contacte i l’ajuda mútua entre les persones.

El Banc del Temps no parteix del concepte actual de la diferenciació del treball, perquè entenem que qualssevol dels serveis que pugui oferir cadascun/a dels membres del projecte són dignes i importants en la mateixa mesura, des del moment en què alguna persona els necessita. Per això, veiem que el més just és l’intercanvi fent servir el patró hora per hora.

Entenem el Banc del Temps com una xarxa que serveix com a complement de l’economia real de les persones, i també com a embrió d’una nova manera d’entendre l’economia, com quelcom que respon a les necessitats reals de la gent. Així, el Banc del Temps vol contribuir al canvi de model econòmic capitalista, potenciant unes noves relacions econòmiques entre les persones, d’igual a igual, col·laboratives i no competitives.

Formar part del Banc del Temps implica tenir la voluntat de formar part d’un projecte, que anem construint entre tots i totes, i per tant, implica un compromís personal. Perquè això sigui possible, veiem molt necessari crear xarxa entre els diferents col·lectius, veïns i veïnes de Sant Adrià, apostant per l’autogestió i evitant qualsevol tipus de dependència.

Aquest projecte vol ser per a totes les edats; per totes les necessitats que puguin sorgir al barri i per al barri. Creiem que cada persona ha d’aportar al projecte allò que pot i vol fer, amb la finalitat d’autorealitzar-se.